niedziela, 28 października 2012

Deviant Moon - AW - XIV Umiarkowanie

Widzimy tutaj bardziej tradycyjne przedstawienie karty Umiarkowanie, nazywanej też często Równowagą - jeśli coś w Tarocie Deviant Moon można nazwać zgodnym z tarotową tradycją! Anioł stoi na brzegu wody - na brzegu wielkiego jeziora górskiego, mieszając ciecz z dwóch naczyń - przelewając wodę między miską i dzbanem. Czekajac na swój czas, wstrzymuje się, choć jest zawsze gotowy do działania, gdy uzna, że to mądra rzecz działać teraz.

Kiedy myślimy o
słowie umiarkowanie czy równowaga, myślimy o abstynencji, powściągliwości, o nie oddawaniu się czemuś bez reszty. Jest ona przecież jedną z czterech cnót kardynalnych w tradycji chrześcijańskiej. Jednakże głębszym znaczeniem tych słów jest również hartować, kształtować coś cierpliwie, jak kowal waląc metal
młotem, by przybrał pożądaną formę. Na obrazie z tej karty widzimy mieszanie cieczy. Oznacza to połączenie wysiłków, konsolidację, zebranie razem wszystkiego co potrzebne, szukanie właściwych proporcji, kreowanie przez syntezę, zebranie wszystkiego razem. Nawiązując do wędrówki Głupca, to po zmianach i końcu wymuszonym kartą Śmierć, teraz ma on cierpliwie pracować nad sobą, zapomnieć kim był i korzystając ze zdobytych doświadczeń uformować się lepiej. Jak on powinniśmy skierować swoje wysiłki na tworzenie czegoś nowego, pozostawić to, co było za sobą, czyli przeszłość zostawić w przeszłości.


Lubię kartę XIV Równowaga zarówno ze względu na jej piękno, jak i jej znaczenie. Wśród męstwa, roztropności i sprawiedliwości, które również kardynalnymi cnotami, XIV Umiarkowanie jest zdolnością do działania opierając się na swojej mądrości, a nie na pasji. Tym samym jesteśmy w stanie dokonać lepszych wyborów, niż gdy polegamy tylko na samej pasji. Karta mówi, aby spojrzeć na to, co się z nami dzieje, aby zrobić krok do tyłu i dokładnie ocenić sytuację. Sugeruje nam, aby wykorzystać wewnętrzną mądrość, prawdy na jakich polegamy, aby zobaczyć je za pośrednictwem swoich prób. Także nie pozwolić, by kontrolowała nas pasja, oraz trzymać głowę do góry, nawet jeśli wszystko wydaje się beznadziejne. Trzeba panować nad swoimi popędami, potrafić postawić swoim pragnieniom pewne granice.

Odwrócona karta podpowiada osobie, dla której pokazała się w rozdaniu, aby przestać być kontrolowanym przez swoje impulsy, poświęcić chwilę i naprawdę zastanowić się nad sobą. Sugeruje, że potrzeba odpocząć od swoich problemów, jeśli tylko to możliwe, i naprawdę zmienić się tak, aby osoba ta mogła dokonywać mądrzejszych, bardziej dojrzałych decyzji, by unikać
marnotrawstwa, rozrzutności, albo uważać na konflikt interesów i nieporozumienia.

Pamiętajmy, że umiarkowanie to fundament każdej cnoty, włączając w to samo umiarkowanie.